SELECTIVITAT LLATÍ CATALUNYA

ESTRUCTURA DE L’EXAMEN

Material: Pots fer servir el teu diccionari i l’apèndix gramatical que hi ha al final on surten les declinacions i les conjugacions.

 1. Traducció [5 punts]. Aquesta part és comuna. Has de traduir un text llatí de 35-40 paraules. Sota el text, tens la traducció d’uns 5 mots, per la seva dificultat, perquè no surten al diccionari (noms propis, per exemple) o per donar alguna indicació morfològica. Consells per a la traducció.
 2. Pregunta de morfosintaxi [1 punt]. Et poden preguntar per l’anàlisi morfològica i funció d’una paraula, el nom d’alguna construcció sintàctica (construcció d’infinitiu, ablatiu absolut, subordinada de relatiu…), etc. Són preguntes breus sobre el text.
 3. Pregunta de cultura tancada [2 punts]. Sobre expressions llatines, literatura, civilització romana i patrimoni arqueològic. Pregunta multiresposta o de vertader/fals.
 4. Pregunta de cultura amb redacció [2 punts]. Pregunta per redactar sobre literatura o civilització romana i patrimoni arqueològic. Unes 150 paraules. Aquesta pregunta sol ser sobre les lectures de cada any o bé sobre una ciutat.

CONTINGUTS

LLENGUA:

 • Declinació de substantius i adjectius. Funció sintàctica dels casos: primer nivell i segon nivell.
 • Declinació dels pronoms anafòrics, demostratius, indefinits, interrogatius, personals, possessius i relatius.
 • Conjugació dels verbs. Formes personals actives i passives que presenten un índex elevat de freqüència (present i pretèrits perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu i de subjuntiu); formes no-personals actives i passives (participis de present i de passat; infinitius de present i de passat).
 • Construccions de participi i d’infinitiu.
 • Sintaxi de l’oració simple.
 • Sintaxi de l’oració composta. Coordinació. Subordinació d’aparició més freqüent en llatí. Oracions de relatiu. Construccions introduïdes per les conjuncions CVM (temporals i temporals-causals), VT (completives, finals, consecutives) / NE (completives i finals) i VT NON (consecutives).
 • Preposicions i conjuncions més habituals.

NOTA: Aquí tens llistats tots els contiguts. Els enllaços t’han de servir d’orientació. En alguns casos, potser et caldrà reduir o ampliar la informació.

CULTURA:

LECTURES 2018:

 • Terenci, Els germans (obra completa).
 • Ovidi, Metamorfosis (selecció):
  1. Tema de l’obra (1, 1-4).
  2. Del Caos al Cosmos (1, 5-88).
  3. Les quatre edats de la humanitat (1, 89-150).
  4. Deucalió i Pirra (1, 313-415).
  5. Metamorfosi de Dafne (1, 452-567).
  6. Tirèsias (3, 316-340).
  7. Narcís (3, 341-510).
  8. Píram i Tisbe (4, 53-166).
  9. Hermafrodit (4, 285-388).
  10. Perseu i Andròmeda (4, 663-789).
  11. Filèmon i Baucis (8, 611-724).
  12. Orfeu i Euridice (10, 1-77).
  13. Midas (11, 85-194).
  14. Ulisses i Circe (14, 223-319).
Vols ajuda amb el llatí? Pots fer classes particulars amb mi.
Contacta amb mi i de seguida et contestaré!

RECURSOS WEB:

 • Gramàtica llatina: gramàtica en línea en català.
 • Labyrinthus: tots els continguts de cultura i llengua relacionats amb el temari de selectivitat.
 • Posa’t a prova: web de la Generalitat amb preguntes sobre el contingut de la selectivitat.
 • Hesperia Latina: teoria i exercicis de gramàtica llatina. (En alguns casos nivell més avançat que el que es necessita per a la selectivitat).
 • Ludus Litterarius: exercicis web de les declinacions, verbs…

EXÀMENS OFICIALS:

ANY JUNY SETEMBRE
2018       
2017              
2016              
2015              
2014              
2013              
2012              
2011              
2010              
2009              
2008              
2007              
2006              
2005              
2004              
2003              
2002              
2001              
2000              

 

Vols ajuda amb el llatí? Pots fer classes particulars amb mi.
Contacta amb mi i de seguida et contestaré!