SELECTIVITAT LLATÍ CATALUNYA

ESTRUCTURA DE L’EXAMEN

Material: Pots fer servir el teu diccionari i l’apèndix gramatical que hi ha al final on surten les declinacions i les conjugacions.

La prova de llatí té una part comuna, la traducció del text, i després dues opcions (A i B) amb 3 preguntes de mateixa estructura, però diferent contingut per cada opció.

1. Traducció [5 punts]. Aquesta part és comuna. Has de traduir un text llatí de 35-40 paraules. Sota el text, tens la traducció d’uns 5 mots, per la seva dificultat, perquè no surten al diccionari (noms propis, per exemple) o per donar alguna indicació morfològica. Consulta el meu recull dels textos que han sortit del 2000 al 2020 amb traducció per estudiar les construccions més freqüents. Consells per a la traducció.

2. Pregunta de morfosintaxi [1 punt]. Et poden preguntar per l’anàlisi morfològica i funció d’una paraula, el nom d’alguna construcció sintàctica (construcció d’infinitiu, ablatiu absolut, subordinada de relatiu…), etc. Són preguntes breus sobre el text. Les preguntes són pràcticament sempre les mateixes i amb la mateixa estructura, la qual cosa facilita el respondre correctament. Llegeix la meua anàlisi amb les preguntes dels darrers 10 anys i els tipus de preguntes que fan.

3. Pregunta de cultura tancada [2 punts]. Sobre expressions llatines, literatura, civilització romana i patrimoni arqueològic. Pregunta multiresposta o de vertader/fals.

4. Pregunta de cultura amb redacció [2 punts]. Pregunta per redactar sobre literatura o civilització romana i patrimoni arqueològic. Unes 150 paraules. Aquesta pregunta sol ser sobre les lectures de cada any o bé sobre una ciutat.

NOTA IMPORTANT PAU 2021. Continua l’augment de la optativitat per la situació de pandèmia i confinament, és possible escollir entre opció A o B a cadascuna de les preguntes. A més a més, la traducció té una valoració de 4 punts i la pregunta de cultura amb redacció en té 3 punts. Aquestes modificacions temporals s’han pres amb l’objectiu d’ajudar l’alumnat. Llegiu més aquí.


CONTINGUTS

LLENGUA:

 • Declinació de substantius i adjectius. Funció sintàctica dels casos: primer nivell i segon nivell.
 • Declinació dels pronoms anafòrics, demostratius, indefinits, interrogatius, personals, possessius i relatius.
 • Conjugació dels verbs. Formes personals actives i passives que presenten un índex elevat de freqüència (present i pretèrits perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu i de subjuntiu); formes no-personals actives i passives (participis de present i de passat; infinitius de present i de passat).
 • Construccions de participi i d’infinitiu.
 • Sintaxi de l’oració simple.
 • Sintaxi de l’oració composta. Coordinació. Subordinació d’aparició més freqüent en llatí. Oracions de relatiu. Construccions introduïdes per les conjuncions CVM (temporals i temporals-causals), VT (completives, finals, consecutives) / NE (completives i finals) i VT NON (consecutives).
 • Preposicions i conjuncions més habituals.

NOTA: Aquí tens llistats tots els contiguts. Els enllaços t’han de servir d’orientació. En alguns casos, potser et caldrà reduir o ampliar la informació.

CULTURA:

LECTURES selectivitat 2022:

 1. Plaute, La comèdia de l’olla (obra completa).
 2. Ovidi, Metamorfosis (selecció):
  1. Deucalió i Pirra (I, 313-415).
  2. Metamorfosi de Dafne (I, 452-567).
  3. Faetont (II, 1-400).
  4. Rapte d’Europa (II, 833-875).
  5. Narcís (III, 339-510).
  6. Píram i Tisbe (IV, 53-166).
  7. Hermafrodit (IV, 285-388).
  8. Perseu i Andròmeda (IV, 663-789).
  9. Aracne (VI, 1-145).
  10. Ariadna i el Laberint (VIII, 152-182).
  11. Dèdal i Ícar (VIII, 183-235).
  12. Deianira i Hèrcules (IX, 1-153)
  13. Mort d’Hèrcules (IX, 154-210)
  14. Orfeu i Euridice (X, 1-77).

Més informació sobre les lectures del 2022.

MATERIALS

RECURSOS WEB:

 • Latín Online: els continguts d’aquesta pàgina web.
 • Labyrinthus: tots els continguts de cultura i llengua relacionats amb el temari de selectivitat.
 • Curs de Llatí de l’ioc (Institut Obert de Catalunya).
 • Posa’t a prova: web de la Generalitat amb preguntes sobre el contingut de la selectivitat.
 • Seleactivitat: pàgina col·laborativa d’apunts de la matèria.
 • Hesperia Latina: teoria i exercicis de gramàtica llatina. (En alguns casos nivell més avançat que el que es necessita per a la selectivitat).
 • Examen selectivitat: Exàmens i exercicis per practicar.
 • Selectivitat.io: pàgina amb multitud de recursos (apunts, exàmens d’altres anys, etc.) per preparar la selectivitat de Llatí i d’altres matèries.

EXÀMENS DE SELECTIVITAT DE LLATÍ D’ALTRES ANYS:

ANY JUNY SETEMBRE
2020              
2019              
2018              
2017              
2016              
2015              
2014              
2013              
2012              
2011              
2010              
2009              
2008              
2007              
2006              
2005              
2004              
2003              
2002              
2001              
2000